Odpowiedzi

2009-12-15T22:45:56+01:00
W(praca) = mgh
m - masa [kg]
g - przyciąganie ziemskie [N]
h - wysokość [m]

W = 1500*9,81*100 = 1471500 J = 1,4715MJ

Silniki wykonały pracę 1,4714 MJ
2009-12-15T22:58:51+01:00
M-2.5t (masa) zamieniamy na kg
1 tona = 1000kg
m=2500kg
h-100m (wysokość)
g-9.8m/s² (przyciąganie ziemskie)
W=?

Q=m ×g
cos0⁰=1
W=mgh
W=2500 x 9.8 x 100=2450000J(dżule)
odp.Silnik wykonał pracę=2450000 dżuli