Odpowiedzi

2009-12-15T22:26:44+01:00
3x² - 9 + 12x = 0
3x²+12x=9
x(3x+12)=9

....
dalej nie wiem, niestety.
Myślałam, że można to rozwiązać z wzorów skórconego mnożenia, ale niestety nie...
2009-12-15T22:44:27+01:00
3x² - 9 + 12x = 0
3(x² - 3 + 4x) = 0
3(x² +4x - 3) = 0 aby można było skorzystać ze wzor skróconego
mnożenia w nawiasie powinno być x² +4x +4, ale
wówczas po wymnożeniu otrzymamy +12, a nie -9
dlatego należy odjąć 21
3(x² +4x +4) - 21 =0
3(x+2)² - 21 = 0
3(x+2)² = 21 /3
(x+2)² = 7 /√
x+2 = ±√7
x₁ = -√7 - 2
x₂ = +√7 - 2