Odpowiedzi

2009-12-15T22:32:35+01:00
Ek=(mv²)/2 Energia kinetyczna
Ep=mgh Energia potencjalna

zakładamy g≈10 m/s² przyspieszenie ziemskie
v= 10 m/s
m- masa (nie potrzebna bo się skraca)
h- szukana wysokość

Ek=Ep prawo zachowania energii
(mv²)/2=mgh
v²=2gh
h=v²/2g
h=100/200
h=0,5 m
2009-12-15T22:34:34+01:00
Z zasady zach. energii
Ekinetyczna = E potencjalna

E kinetyczna = (m*v²):2
E potencjalna = mgh

(m*v²):2=mgh

m-masa
v-prędkość=10 m/s
g-przyspieszenie ziemskie =10m/s²
h-wysokość

w równaniu (m*v²):2=mgh
masy się skracają i zostaje Ci
v²:2=gh
wyznaczasz h=v²:(2*g)
po podstawieniu (pamiętaj o zapisaniu jednostek !)
h=10²:(10*2)=100:20 = 5 metrów