Zad 1.Rozwiąż układ Równań:

w klamerce 5(x+3)-3(y+4)=-1
(2x-y)-(3x+2y)=8
Zad 2.
Wyznacz zmienną y z zalezności:3(x-y)=2(x+4)+5y
Zad 3.
Usuń niewymierność z mianownika wyrażenia:

5 przez kreskę ułamokową i na dole pod 5tką 5 pod pierwiastkiem
Zad 4.
Sprawdź czy punkt A=(-4,10)nalezy do wykresu tej funkcji.
Oblicz dla jakich argumentów finkcja przyjmuje watrości wieksze od 15.
Oblicz wartość funkcji dla argumentu -3.

1

Odpowiedzi