Odpowiedzi

2009-12-15T22:43:27+01:00
1 obserwacjanp ubarwienie krewetki jest podobne do barwy glonów jakimi siężywi
2 opracowanie hipotezy- Barwa krewetki zmienia się w zależności od pokarmu
3 opracowanie przewidywań do sprawdzenia-Jeżeli pokarm krewetki ulegnie zmianie jej kolor teżsię zmieni
4Doświadczenie - 2 krewetki 2 rodzaje glonów
grupie kontrolnej podać jeden rodzaj glonów a grupie doświadczalnej drugi rodzaj
5 wynik a)Krewetki mają takie same barwy
b) mają różne barwy
wniosek a)Barwa nie zależy od pokarmu
b) barwa zależy od pokarmu
3 4 3
2009-12-15T22:44:48+01:00
1,Określenie przedmiotu i celu badań
2,Sformułowanie problemów badawczych
3,Sformułowanie hipotez
4,Wybór terenu badań lub dobór próby
5,Opracowanie technik badawczych
6,Badanie pilotażowe
7,Opracowanie ostatecznej wersji zagadnienia, hipotez roboczych oraz narzędzi badawczych
2 3 2