Koń ciągnie sanie, działając siłą F= 300N pod kątem α= 60° do kierunku ruchu. Jaką pracę wykona ba drodze 1 km??

Oblicz ciśnienie jakie wywiera woda na dno rzeki. Głębokość rzeki h= 5m.


Proszę mi wszystko rozpisac kazdy symbol co oznacza itp. bo jestem matolkiem z fizyki :PP

2

Odpowiedzi

2009-12-15T22:54:58+01:00
Zad1:
Dane:
F=300[N]
alfa=60[stopni]
s=1[km]=1000[m]
Szukane:
W=?[J]
Wzór:
W=F1x s , F1=Fcos60, cos60=0.5
Jednostka:
[W]=[Nxm]=[J],dżul:
Obliczenia:
W=Fcos60 x s,
W=300 x 0,5 x 1000=150000[J]=150[kJ]

Odp. napisz sam! zbigniew63
zad2:
Dane:
h=5[m]
roH2O=1000[kg/m3]
g=10[N/kg]
Wzór:
p-ciśnienie[Pa], paskalach,
p=roH2O x g x h
Jednostka:
[p]=[(kg/m3) x (N/kg) x m]=[N/m2]=[Pa]
Obliczenia:
p=1000x10x5=50000[Pa]=50[kPa]-kilopaskali,
czasami, trzeba do wyniku, dodać wartość ciśnienia atmosferycznego p=101375[Pa]=101,375[kPa],ale to zależy od interpretacji treści zadania:zbigniew63
2009-12-15T23:04:58+01:00
Zad 1
F - siła = 300N
α - kąt = 60°
s - droga = 1 km = 1000 m
W - praca = ?
W = Fscosα = 300 razy 1000 razy cos60° = 300000 razy 1/2 = 150000J
zad 2
∀ - ciężar właściwy wody = 9810N/m³
h - wysokość słupa wody = 5 m
Ph - ciśnienie = ?
Ph = ∀ h = 9810 razy 5 = 49050N/m²
ponieważ 98100 N/m² = 1 atmosfeta
to 49050/98100 = 0,5 atmosfery