Opisz swoją reakcję czytelniczą na brak znaków interpunkcyjnych w wierszu Tadeusza Różewicza. Czy sądzisz, że ta cecha jego poezji:
a)przeszkadza czytelnikowi?
b)pomaga czytelnikowi?
c)przeszkadza w czytaniu i rozumieniu?
d)pomaga w czytaniu i rozumieniu?
e) zawęża możliwości interpretacji?
f) poszerza możliwości interpretacji?

NA DZISIAJ !!! PLISSS

2

Odpowiedzi

2009-12-15T22:38:52+01:00
2009-12-15T22:40:01+01:00