Zad.1
Zapisz rozwinięcia dziesiętne podanych liczb do siódmego miejsca po przecinku.

a) 2+√2
b) √3 - 1
c) π - 3
d) 1,41 + √2
e) π + 3,14
f) 10√3
g) 1/100√2 + 1
h) π/10 - 0,2
i) 100√2 - 1,41

W zadaniu pierwiastek z 2 = 1,414213562
W zadaniu pierwiastek z 3 = 1,732050807
W zadaniu TT = 3,141592653

a) mam zrobione i wygląda to tak wynik jest dobry :

a) 2 + √2 = 2+ 1,414213562 = 3,4142136

Zapraszam do rozwiązywania ! :)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-10T17:59:58+02:00
A) 2+√2= 2+1,414213562 ≈ 3,4142136
b) √3-1=1,732050807-1= 0,732050807≈0,7320508
c) π-3=3,141592653-3=0,141592653≈0,1415927
d) 1,41+√2=1,41+1,414213562=2,824213562≈2,8242136
e) π+3,14=3,141592653+3,14=6,281592653≈6,2815927
f) 10√3=10*1,732050807=17,32050807≈17,3205081
g) 1/100√2+1=1/100*1,414213562+1=1/141,4213562+1≈1,0070710
h) π/10-0,2=3,141592653/10-0,2=0,3141592653-0,2≈0,1141593
i) 100√2-1,41=100*1,414213562-1,41=141,4213562-1,41≈140,0113562