Odpowiedzi

2009-12-15T22:51:16+01:00
Zakładając, że gaz jest doskonały stan gazu opisuje równanie Clappeyrona.

PV = nRT

P- ciśnienie
V - objętość
n - liczba moli gazu
R - stała gazowa
T - Temperatura

Stan 1

P₁V = nRT₁

Stan 2
P₂V = nRT₂

P₁ = nRT/V

R, n , V są stałe

P₁ = T₁ * const
P₂ = nRT₂/V
P₂= T₂*const

P₂ = 100*T₁ * Const

Ciśnienie wzrośnie 100 krotnie
3 5 3
2009-12-15T23:02:12+01:00
Z równania CLapertona;
pV=nRT p =nRT : V p = 10 Mpa = 10 000 000 Pa
zartem kiedy temperatura wzrośnie o 100 stopni
wartość ciśnienia też będzie zwiększy się przez wynik 373 : 273 razy większa

podstawiając do wzoru n= 1000moli i V = 10 dm₃ r=1000

dla T = 273 K p = 273000 00 Pa zas
dla T = 373 K p= 373 000 00 Pa

373 000 00 ; 273 000 00 = 1. 3663...
1 2 1