Co to jest elektroujemność pierwiastków
Na jakiej zasadzie tworzą się kationy
w jaki sposób rośnie elektroujemność w układzie okresowym?
Jakie są właściwośći związków z wiązniem atomowym spolaryzowanym?
czy anion jest wiekszy od atomu obojetnego i uzasadnic odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T22:57:49+01:00
1. Elektroujemność - zdolność pierwiastków do przyjmowania elektronów.

2.Wiązanie jonowe powstaje na skutek przeniesienia elektronu/ów od atomu o mniejszej elektroujemności do atomu o większej elektroujemności. przy tworzeniu się kationów jest pobierana energia zwana enrgią jonizacji:

₁₁Na ( 1s² 2s²2p⁶3s¹) +Ej -----> Na⁺ ( 1s²2s²2p⁶) +e⁻

3.Elektroujemność wzrasta po przekątnej układu okresowego ( od Fransu do Fluoru)

4.Wł. subst. kowalencyjnych:
* nie przewodzą prądu (wyj. grafit)
* nie dysocjują,
* słabo rozpuszczają sie w rozpuszczalnikach polarnych,
* powoli reagują chem., gdyż silne wiązania nie ulegają szybko rozpadowi51 3 51