Odpowiedzi

2009-12-15T22:57:29+01:00
Mianownik- kto co? trzy, tysiac, pietnasty, piecioro, poł, jedna druga

dopełniacZ- kogo czego? trzech, tysiaca, piętnastego, pieciorg,a połowy, jednej drugiej

celownik- komu czemu? trzem, tysiacu, pietnastemu, pieciorgu, połowie ,jednej drugiej

biernik- kogo co? trzech, tysiaca, pietnastego, pieciorga, połowy, jednej drugiej

narzednik- z kim z czym? z trzema, z tysiacem, z pietnastym ,z pieciorgiem, z połowa, z jedna druga

miejscownik- o kim o czym? o trzech, o tysiacu, o pietnastym, o pieciorgu, o połowie, o jednej drugiej,

wołacz- o ! Trzy, tysiac , pietnasty ,piecioro, połowa, jedna druga
1 5 1
2009-12-15T22:57:03+01:00
M.trzy,tysiąc,piętnasty,pięcioro,pół, jedna druga
D.trojga,tysiąca,piętnaściorga,połowy,jednej drugiej
C.trojgu,tysiącu,piętnastemu,pięciorgowi,połowie,jednej drugiej
B.trzy,tysiąc,piętnaście,pięcioro,połowę,jedną drugą
N.trojgiem,tysiącem,piętnaściorgiem,pięciorgiem,połową,jedną drugą
MS.trojgu,tysiącu,piętnaściorgu,połowie,jednej drugiej


NIE MÓWIĘ ŻE JEST DOBRZE ALE WAŻNE ŻEBY BYŁO !
2009-12-15T23:04:54+01:00
1. Mianownik - kto? co? - trzy, tysiąc, piętnaście, pięcioro, pół, jedna druga

2. Dopełniacz - kogo? czego? - trzech, tysiąca, piętnastu, pięciorga, połowy, jednej drugiej

3. Celownik - komu? czemu? - trzem, tysiącu, piętnastce, pięciorgu, połowie, jednej drugiej

4. Biernik - kogo? co? - trzy, tysiąc, piętnaście, pięcioro, pół, jedna druga

5. Narzędnik - z kim? z czym? - z trzema, tysiącem, pięciorgiem, połową, jedną drugą

6. Miejscownik - o kim? o czym? - o trzech, tysiącu, pięciorgu, połowie, jednej drugiej