Odpowiedzi

2009-12-15T23:01:32+01:00
Podział anatomiczny układu nerwowego:
-układ centralny (ośrodkowy)- mózg i rdzeń kręgowy
-obwodowy układ nerowowy- nerwy odchodzące od rdzenia unerwiające ciało
Ze wzgledu na podział czynnosciowy:
-somatyczny układ nerwowy-odbiera bodźce ze środowiska i kieruje czynnosciami ruchowymi, jest zalezny od woli człowieka
-autonomiczny układ nerwowy - koordynuje czynności narządów wewnętrznych; niezalezny od woli

Autonomiczny dzielimy na:
-współczulny i przywspółczulny działające w sposób antagonistyczny
np. jeden powoduje rozszerzenie źrenicy a drugi odwrotnie
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T23:04:56+01:00
Somatyczny układ nerwowy powoduje skurcz i napięcie toniczne w mięśniach szkieletowych, umożliwia zachowanie postawy ciała oraz odpowiada na wpływy środowiskowe czynnym ruchem organizmu. Wykonuje on ruchy zamierzone, odruchowe i dowolne podlegające świadomości. Nerwy tego układu mają ośrodki rozmieszczone w całym rdzeniu kręgowym i pniu mózgu.

Układ autonomiczny posiada zwoje. Można je podzielić ze względu na ich położenie w stosunku do układu ośrodkowego. Zwoje przykręgowe leżą po obu stronach kręgosłupa i tworzą parzysty pień współczulny. Zwoje przedkręgowe są bardziej oddalone od kręgosłupa, ale położone są z dala od narządów na tylnej ścianie jamy brzusznej. Wychodzi z nich duża ilość włókien pozazwojowych oraz najczęściej tworzą one sploty. Z kolei zwoje śródścienne są położone na powierzchni lub ścianie narządów wewnętrznych i tworzą układ przywspółczulny.


Podstawową czynnością układu nerwowego jest odruch. Odruchem nazywamy utrwaloną, automatyczną reakcję na bodziec, zachodzącą z udziałem ośrodkowego układu nerwowego. Na drodze odruchowej regulowane są liczne czynności życiowe, np. oddychanie, odruch kolanowy. Łuk odruchowy to droga impulsu nerwowego od receptora do efektora. W skład łuku odruchowego wchodzą: receptor, neuron czuciowy, ośrodek nerwowy (w nim neuron pośredniczący), neuron ruchowy, efektor.

Funkcje:
- Odbiera i analizuje bodźce ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.
- Reaguje na bodźce.
- Kontroluje pracę narządów wewnętrznych.
- Odpowiada za wyższe czynności nerwowe (pamięć, inteligencja).