Liczę na prawidłowe i logiczne odp ;)
1.Ułóż równania reakcji:
a)otrzymywania mrówczanu potasu
b)octanu glinu
c)dysocjacji kwasu propionowego
d)hydrolizy octanu potasu
e)spalanie kwasu metanowego wiedząc, że produktami tego kwasu są tl.węgla(IV) i woda

1

Odpowiedzi

2009-12-15T23:08:10+01:00
A) HCOOH + KOH --> HCOOK +H2O
B) Al(OH)3 + 3CH3COOH --> (CH3COO)3Al + 3H20
C) CH3CH2COOH -H2O-> CH3CH2COO- + H+
D) CH3COOK -H2O-> CH3COO- + K+ -H2O-> CH3COOH +K+ +OH- !!!
E) 2HCOOH + O2 = 2 CO2 + 2 H2O