Dana jest funkcja y=2x+4.
a)oblicz miejsce zerowe tej funkcji.
b)sprawdź,czy punkt A=(-4,10)należy do wykresu tej funkcji.
c)oblicz dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości większe od 15.
d)oblicz wartość funkcji dla argumentu -3.

3

Odpowiedzi

2009-12-15T23:01:36+01:00
A) y=2x+4
y= 2*0 +4
y=4
miejsce zerowe [0;4]

b) y=2x+4
y=2 * (-4) +4
y = 12
punkt A nie należy do wykresu tej funkcji

c) y=2 * (-3) +4
y= -12+4
y= -8
Wartość dla argumentu -3 wynosi -8
2009-12-15T23:03:19+01:00
A) 0=2x+4
2x=-4
x=-2

b) 10 =? 2 * (-4) + 4
10 =? -8 +4
10 = -4 (nie należy)

c) 2x+4>15
2x>11
x>5,5

d) -3=2x+4
2x=-7
x= -3,5
2009-12-15T23:04:51+01:00
A)0=2x+4
-2x=4
x=-2
b)10=2*-4+4
10nie jest równe -4 nie należy
d)y=2*-3+4
y=-2