Ułóż rownania, rozwiąż i podaj odp

1.Woda krolewska jest bardzo silnie żrąca subs. , rozpuszczająca nawet metal szlachetny .Powstaje przez zmieszanie kw. solnego i kw. azotowego w stosunku 3 : 1 .Ile kwasu solnego a ile azotowego jest w 20 litrach wody krolewskiej?

2.Wodzinscy zuzyli w marcu 6m³ wody zimnej i 7m³ wody cieplej.Zaplacili za to 54zl. W kwietniu za zuzycie 7m³ wody zimnej i 6m³ cieplej zaplacili 50zl. Ceny wody w marcu i kwietniu byly takie same.Ile kosztuje 1m³wody zimnej a ile cieplej??;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T23:35:32+01:00
Zad 1
kwas solny - 3x
kwas azotowy - x
3x+x=20 litrów
4x = 20 | :4
x = 5 litrów
Kwasu solnego jest 15 l, a azotowego 5l.

zad 2
woda zimna - x[m³]
woda ciepła - y [m³]

{6x + 7y = 54zł | *7
{7x + 6y = 50zł | *(-6)

{42x+49y=378
{-42x-36y=-300
dodajemy pionowo
13y = 78 | :13
y=6zł

7x + 6*6=50
7x = 50 - 36
7x = 14 | :7
x =2
Woda zimna kosztuje 2zł/m³, a woda ciepła 6zł/m³
2009-12-15T23:38:58+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Ułóż rownania, rozwiąż i podaj odp

1.Woda krolewska jest bardzo silnie żrąca subs. , rozpuszczająca nawet metal szlachetny .Powstaje przez zmieszanie kw. solnego i kw. azotowego w stosunku 3 : 1 .Ile kwasu solnego a ile azotowego jest w 20 litrach wody krolewskiej?

kw. solny-x
kw. azotowy-y
x/y=3/1→x=3y
x+y=20

x-3y=0 /*(-1)
x+y=20

-x+3y=0
x+y=20
----------
4y=20
y=5 l

x=15 l

kwasu solnego jest 15 l, a azotowego 5 l.


2.Wodzinscy zuzyli w marcu 6m³ wody zimnej i 7m³ wody cieplej.Zaplacili za to 54zl. W kwietniu za zuzycie 7m³ wody zimnej i 6m³ cieplej zaplacili 50zl. Ceny wody w marcu i kwietniu byly takie same.Ile kosztuje 1m³wody zimnej a ile cieplej??;

z-cena 1m³ zimnej wody
c-cena 1m³ ciepłej wody

6z+7c=54 /*(-7)
7z+6c=50 /*6

-42z-49c=-378
42z+36c=300 /*6
--------------
-13c=-78
c=6 zł

6z+42=54
6z=12
z=2zł

Ciepła kosztowała za m³ 6zł, a zimna 2zł.