1. Przedstaw podane wyrazenie jako jeden logarytm
½ log ₅ x+¼ log ₅ x³
2. Wiedząc ze log2=a i log3=b wyznacz log ₉ ²⁰ w zaleznosci od a i b
3. Rozwiaz rownanie
2 kreska ulamkowa 5x+10 = -3 kreska ulamkowa x² - 4
4. Wskaz liczbe rozwiazan rownania
x-7 kreska ulamkowa x² + 49 = 0
5.Dziedzina wyrazenia x²-16 kreska ulamkowa x-1 jest suma przedziałów
a) (-∞,-2)∨(4,+∞)
b) (-∞,1) ∨(4,+∞)
c) (-∞,+1)∨(1,+∞)
d) (-∞,-4)∨ (4,+∞)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T15:51:16+01:00
1. Przedstaw podane wyrazenie jako jeden logarytm
½ log ₅ x+¼ log ₅ x³= log ₅ x do potegi 1/2+log ₅ x do potegi 3/4=log ₅ x do potegi 5/4
3. Rozwiaz rownanie
2 kreska ulamkowa 5x+10 = -3 kreska ulamkowa x² - 4
dziedzina x rozny od -2 i x rozny od 2
2x^2-8=-15x-30
2x^2+15x+22=0
delta= 225-176=49
x1=-15+7/4=-2 - sprzeczne z dziedzina
x2=-15-7/4=-5,5

odp x=-5,5

4. Wskaz liczbe rozwiazan rownania
x-7 kreska ulamkowa x² + 49 = 0
x-7/(x+7)(x-7)=0
1/x+7=0

brak rozwiazan
5.Dziedzina wyrazenia x²-16 kreska ulamkowa x-1 jest suma przedziałów
a) (-∞,-2)∨(4,+∞)
b) (-∞,1) ∨(4,+∞)
c) (-∞,+1)∨(1,+∞) - poprawna odp bo x-1 rozne od zera stad x rozny od 1
d) (-∞,-4)∨ (4,+∞)