Pytania z rorat z dnia 16 grudnia

1. Jak nazywały się nauczycielki, które pomagały ks. Vianneyowi?
2. Co dostały dzieci z sierocińca za wstawiennictwem św. Jana Franciszka Regis?
3. Jak nazywał się dom dla sierot założony przez proboszcza z Ars?

1

Odpowiedzi

2009-12-16T14:57:02+01:00
1. Katarzyna i Bernadetta
2. zboze
3. Dom opatrznosci ( La Providence)