Zadanie 1 str.98 podręcznik "Nie tylko wynik"
Zapisz pierwiastki kwadratowe z podanych liczb:
9; 25; 16; 36; 144; 169; 625; 361; 289; 900; 40000
Zadanie 2 str.98 podręcznik "Nie tylko wynik"
Podaj pierwiastki sześcienne z podanych liczb:
1; 8; 27; 216; 343; 729; 1000; 125000
Zadanie 9 str.99 podręcznik "Nie tylko wynik"
Znajdź długość krawędzi sześcianu o objętości równej:
a) 125 cm sześciennych b) 0,216 dm sześciennych
c) 0,001 m sześciennych d) 512 litrów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T09:48:31+01:00
1.
3;5;4;6;12;13;25;19;17;30;200
2.
1;2;3;6;7;9;10;50
3.
a)³√125cm³=5 cm
b)³√0,216dm³=0,6dm=6cm
c)³√0,001m³=0,1m=10cm
d)³√512dm³=8dm=80cm
3 4 3