Dach dzwonnicy ma kształt ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego którego bok ma długości 2m i krawędz boczna 5m. Ile puszek farby trzeba kupic aby pomalować ten dach, jeśli 1 puszka garby wystarcza na pomalowanie 5m² powierzchni?


2.Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat którego bok ma długość 10dm. pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest równe 120 dm². oblicz wysokość ściany bocznej ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T12:35:08+01:00
Zadanie 1
Pc=Pp+Pb
a=2m
b=5m
Pp=3√3a/2 (/kreska ułamkowa)
Pp= 3√3×2/2
Pp=3√6/2
Ppb=6×PΔ
PΔ=1/2ah
1²+h²=5²
h²=25-1
h=√24
h=2√6
PΔ=1/2×2×2√6
PΔ=2√6
Ppb=6×2√6
Ppb=12√6
Pc=3√6/2+12√6
Pc=3√6/2+24√6/2
Pc=27√6/2
Pc=33m² (w przybliżeniu)
Na pomalowanie dachu potrzeba 7 puszek farby.
zadanie 2
a=10dm
Pc=120dm²
h=?
Pc=a²+2ah
120=100+20h
120-100=20h
20=20h/20
h=1dm
1 1 1