Siema,mam zadanie z informatyki daje za nie 30 pkt. !


Napisz, jakie operacje, oprócz liczenia, możesz wykonać za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel.

Gdzie znalazły zastosowania programy zwane arkuszami kalkulacyjnymi?

Czy w arkuszach kalkulacyjnych możemy wpisać tekst czy tylko dane w postaci liczb?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T10:12:09+01:00
Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.


W biurach, bankach itd. wszędzie tam gdzie praca opiera się na obliczeniach i musi być prowadzona sumiennie

Możemy spisywac tekst
21 4 21
2009-12-16T10:17:24+01:00
W Microsoft Excel są cztery różne typy operatorów obliczeń: arytmetyczne, porównań, tekstowe i odwołania. Za pomocą tych operatorów wykonujemy różne operacje.

Operatory arytmetyczne
Służą do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie; składanie liczb i obliczanie wyników liczbowych.
(+,—,*,/,%,^)
Operatory porównań
Za pomocą poniższych operatorów można przeprowadzać porównania dwóch wartości. Gdy dwie wartości są porównywane za pomocą tych operatorów, to wynik jest wartością logiczną — albo PRAWDA, albo FAŁSZ.
(=,<,>,<>,<=,>=)
Operator złączenia tekstu
Operator & (handlowe i) służy do łączenia lub składania jednego lub kilku ciągów tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.
Operatory odwołania
Zakresy komórek do obliczeń można złączyć za pomocą następujących operatorów.
(;,:,spacja)

Zastosowanie:
Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane). Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.

W arkuszach kalkulacyjnych możemy wpisać zarówno tekst jak i liczby.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
22 2 22
2009-12-16T10:30:00+01:00
W arkuszu kalkulacyjnym najbardzej przydatne są funkcje za pomocą których wprowadzane dane są przetwarzane. Można wprowadzać także własne formuły np. w VisualBasic co znacznie ułatwia pracę z arkuszem. Wracając do tematu w arkuszu można prowadzić tabele dwuwymiarowe z danymi a z pomocą tych danych można generować wykresy które przedstawiają wyniki w sposób graficzny. Za pomocą arkusza można również obrabiać niewielkie bazy danych oraz wyniki pracy łączyć ze sobą np. dane z arkusza 1 można wykożystać w arkuszu drugim co znacznie ułatwia pracę ponieważ nie trzeba powielać danych. Do obróbki baz danych wykożystuje się najczęściej Tabele przestawne ,w których z surowych danych otrzymujemy zestawienie jakie nas interesuje.arkusze kalkulacyjne główne zastosowanie znalazły w firmach gdzie potrzebne są dobrze opracowane dane jednak nie tylko stosuje się je w pracach badawczych czy w prywatnych domach. Instytucje które operują na danych to np. Banki, biura rachunkowe, firmy takie jak CEBOS (badanie opini publicznej) oraz szereg innych firm w który robi się różnego rodzaju zestawienia analizy i porównania np porównanie sprzedaży danego produktu w lipcu i sierpniu


W arkuszach kalkulacyjnych można wprowadzać tekst i ułatwia to znacznie pracę ponieważ możemy np. zatytułować kolumne z danymi czy wpisać podsumowanie.
6 3 6