1. rozwiąż równania
a) 1/4 (x+ 4)= 2x -4
b) 3(x+2) -7(2-3x)= 8(x-3)
2, ile rozwiązań naturalnych ma poniższa nierówność?
-5,3+x _< 10(0,3-0,2)
3. rozwiąż równania kwadratowe:
a) -x2* + pierwiastek2x + 49,5=0
b) 3x2*+2x-3=0
c) -6x2* +3x+18=0
d) x2* -10x+4=0
e) (3x-2)2* =4(1-3x)
f)x(x-2) + 3x (x+2)=0

2* --do kwadratu
pozdrawiam:)

1

Odpowiedzi

2009-12-16T10:57:29+01:00
1. rozwiąż równania
a) 1/4 (x+ 4)= 2x -4
1/4x+1=2x-4
1/4x-2x=-4-1
-7/8x=-5
x=40/7

b) 3(x+2) -7(2-3x)= 8(x-3)
3x+6-14+21x=8x-24
24x-8x=-24+8
16x=-16
x=-1

2, ile rozwiązań naturalnych ma poniższa nierówność?
-5,3+x _< 10(0,3-0,2)
x<3-2+5,3
x<6,3


3. rozwiąż równania kwadratowe:
a) -x² + √2x + 49,5=0
Δ=b²-4ac=2-4*(-1)*49,5=2+198=200
x₁=-b-√Δ/2=- √2-10√2/2=-11√2/2
x₂=-b+√Δ/2=- √2+10 √2/2=9√2/2

b) 3x2*+2x-3=0
Δ=b²-4ac=4+36=40
x₁=-b-√Δ/2=- 2-2√10/2=-1-√10
x₂=-b+√Δ/2=- 2+2√10/2=-1+√10


c) -6x2* +3x+18=0
Δ=b²-4ac=9+432=441
x₁=-b-√Δ/2=- 3-21/2=-24/2=-12
x₂=-b+√Δ/2=- 3+21/2=18/2=9


d) x2* -10x+4=0
Δ=b²-4ac=100-16=84
x₁=-b-√Δ/2=10-2√21/2=5-√21
x₂=-b+√Δ/2=10+2√21/2=5+√21

e) (3x-2)2* =4(1-3x)
9x2*-12x+4=4-12x
9x2*-12x+12x+4-4=0
9x2*=0
x=0


f)x(x-2) + 3x (x+2)=0
x2*-2x+3x2*+6x=0
4x2*+4x=0

Δ=b²-4ac=16-0=16
x₁=-b-√Δ/2=-4-4/2=-8/2=-4
x₂=-b+√Δ/2=-4+4/2=0