Ułóż przykładowe zdania z podanymi związkami frazeologicznymi:
1.Kości zostały rzucone ważna- decyzja została nieodwołalnie podjęta.
2.ziemia mlekiem i miodem płynąca - miejsce w którym wszystkiego jest pod dostatkiem ; kraj w którym ludzie żyją pod dostatkiem
3.koń trojański -złowrogi, niebezpieczny podarunek;
4.słomiany wdowiec -mąż którego zona gdzieś tymczasowo wyjechała,
5..Węzeł gordyjski -skomplikowana sytuacja trudna niemożliwa do rozwiązania
6.wierna Penelopa -wierna zona
7.przemiana Szawła w Pawła- nagła zmiana z wroga i prześladowcy w zwolennika i obrońce
8. Róg obfitości- symbol bogactwa niewyczerpanych zasobów
9.samarytańska przysługa życzliwa uprzejmość i życzliwość
10.ikarowe loty -śmiałe plany , które mogą się tragicznie skończyć
11.Jabłko niezgody -punkt sporny lub powód kłótni
12.herkulesowa praca- zajęcie niezwykle ciężkie ale sensowne
13.bunt prometejski- bunt przeciwko bogom, prawu, przyjętym nornom, regułom i zasadom
proszę o pomoc:)

2

Odpowiedzi

2009-12-16T10:58:33+01:00
1.Kości zostały rzucone.Dlatego wyciągamy karteczki i pisszemy kartkówkę.
2)Ziemia mlekiem i miodem płynąca,ponieważ wygrałam w totolotka!
3) Zła czarownica podarowała konia trojańskiego śpiącej królewnie.
4)Jestem słomianym wdowcem,bo żona mi wyjechała daleko na wieś.
5)Moja sytuacja jest ak więzeł gordyjski.
2 1 2
2009-12-16T11:13:11+01:00
1) Zgłosiłeś nieprzygotowanie więc kości zostały rzucone.
2) Chciał bym mieszkać na ziemi mlekiem i miodem płynącej.
3) Nasz pani użyła konia trojańskiego i zrobiła nam kartkówkę.
4) Mój wujek jest słomianym wdowcem.
5) Dostałem jedynkę co jest moim węzłem gordyjskim.
6) Moja babcia czekała na dziadka jak wierna Penelopa.
7) Mój brat zmienił się nagle z Szawła w Pawła.
8) Wczoraj dostałam róg obfitości w postaci piątki.
9) Koleżanka oddała mi samaryjską przysługę.
10) Mój brat ma na myśli ikarowe loty.
11) Moim jabłkiem niezgody było zachowanie.
12) Moją herkulesową pracą jest nauka.
13) W starożytności dopuszczano się buntów prometejskich.
2 5 2