Odczytaj wyrazenia

a) a-2b
b) ½a+⅓b
c) 3(a+b+c)
d) 2a(b+c)
e)x+y+z/z
f)xy/(x+y)
g) x/y+y/z
h)3(x-2y)
i)x²+2y
j)x²+y²/z
k)a²+b/c
l)3(x+y)²
m)1/a-b
n)1/x²+y²
o)1/x²-1/y²
p)1/ab+1/a-b
r)½a+⅓b

/-jest to ulamek po lewej stronie jest to gurna czesc a po prawej dolna


DZIEKUJE SERDECZNIE ZA POMOC:):)

3

Odpowiedzi

2009-12-16T11:42:51+01:00
1. róznica liczby a i iloczynu liczb 2 i b
2. suma połowy a i trzeciej czesci b
3. iloczyn liczby 3 i sumy liczb a, b i c
4. iloczyn iloczynu liczb 2 i a oraz sumy b i c
5. iloraz sumy liczb x, y i z oraz liczby z
6. iloraz iloczynu liczb x i y oraz ich iloczynu
7. suma ilorazów liczb x i y oraz y i z
8. iloczyn liczby 3 oraz różnicy liczby x i iloczynu 2 i y
9. suma kwadratu liczby x i iloczynu liczb 2 i y
10. suma kwadratu liczby x oraz iloczynu kwadratu y i liczby z
6 4 6
2009-12-16T11:42:13+01:00
1. Różnica liczb a i 2b.
2. Suma połowy liczby a i jednej trzeciej liczby b
3. Potrojona suma liczb a, b i c.
d) iloczyn podwojonej liczby a i sumy liczb b i c
e) suma liczb x, y i ilorazu liczb z przez z
f) iloraz iloczynu liczb x i y przez iloczyn liczb a i b
g) suma ilorazów liczb x przez y i y przez z
h) potrojony kwadrat sumy liczb x i y
j) suma kwadratu liczby x i ilorazu kwadratu liczby y przez z
i) suma kwadratu liczby x i podwojonej liczby y
k) suma kwadratu liczby a i ilorazu liczb b przez c
l) potrojony kwadrat sumy liczb x i y
m)iloraz liczb 1 przez różnicę liczb a i b
n) iloraz liczby 1 przez sumę kwadratów liczb x i y
o) iloraz liczby 1 przez różnicę kwadratu liczby x i 1 przez kwadrat liczby y
p)iloraz liczby 1 przez sumę iloczynu liczb a i b i 1 przez różnicę liczb a i b
r) suma połowy liczby a i jednej trzeciej liczby b.
9 4 9
2009-12-16T11:46:55+01:00
A) różnica liczby a i podwojonej liczby b
b) suma połowy liczby a i 1/3 części liczby b
c) iloczyn liczby 3 i sumy liczb a b i c
d) iloczyn podwojonej liczby a i sumy liczb a i b
e) suma liczb a b i ilorazu liczby z podzielonej przez sama siebie
f) iloraz iloczynu liczb x i y oraz sumy tych liczb
g) suma iloczynu liczb x i y oraz iloczynu liczb y i z
h) iloczyn liczby 3 i różnicy liczb x i podwojonej liczby y
i)suma sześcianu liczby x i podwojonej liczby y
j) suma kwadratu liczby x i ilorazu kwadratu liczby y przez liczbę z
k) suma kwadratu liczby a i ilorazu liczb b i c
l)iloczyn liczby 3 i kwadratu sumy liczb x i y
m) różnica ilorazu liczb 1 i a i liczby b
n)suma ilorazu liczby 1 i kwadratu liczby x oraz kwadratu liczby y
o) różnica ilorazu liczby 1 i kwadratu liczby x oraz ilorazu liczby 1 i kwadratu liczby y
p) suma ilorazu liczby 1 i iloczynu liczb a i b oraz ilorazu liczby 1 i sumy liczb a i b
r) suma połowy liczby a oraz 1/3 liczby b
2 5 2