Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-11T19:03:38+02:00
Poglądy na kształt Ziemi:

1. Pitagoras (VI w.p.n.e.) jako pierwszy twierdził, że Ziemia jest kulą,

2. Arystoteles (IV w.p.n.e.) przedstawił dwa dowody na kulistość Ziemi:

a. Obserwował, jak statki zawijające do portu wyłaniały się stopniowo spoza horyzontu (przez to stwierdził, że płynęły po łuku)

b. Przemieszczając się wzdłuż południka, zauważył, że zmienia się wysokość gwiazd (w kazdym momencie inne gwiazdy znajdują się w zenicie)

3. Erarosteles z Cyreny (III w.p.n.e.) dokonał pierwszego pomiaru obwodu i promiania Ziemi wg następującej zasady:

- zmierzył odległość między Synne (obecnie Asuan w Egipcie) i Aleksandrią- 5000 stadionów (1 stadion- 178,35m)

- zmierzył kąt padania promieni słonecznych w Aleksandrii- 7,2°; wiedział, że w tym czasie w Syenne Słońce jest w zenicie

- z proporcji
7,2°/ 360°= 5000 stadionów/O
obliczył obwód Ziemi (O), czyli 250 000 stadionów

-wartość obwodu wstawił do wzoru 2πR i otrzymał długość promienia. Posługując się dzisiejszymi miarami wartość ta wyniosła by ok. 6400km
1 4 1