Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T07:57:39+01:00
P = Ft

p- pęd
F - siła
t - czas

znacznie dokładniej wzór ma postać
Δp = FΔt

p = m*v

m- masa
v- prędość

Δp = mΔV

czyli

mΔV = FΔt

ponieważ nie znamy masy musimy ją obejść
Również nie znamy siły F, ale wiemy iż jest ona równa sile nacisku N i współczynnikowi tarcia u.
Zmiana prędkości jest równa V₂ - V₁
V₂ = 0
V₁ = 20 m/s


Zatem
m = Q/g
Q - ciązar
g- przyciąganie ziemskie

N = Q/g
u = 0,3
F = Q/g*u

podstawiając do wzoru otrzymujemy
Q/g* ΔV = Q/g*u*Δt
po skróceniu
ΔV = uΔt
ΔV/u = Δt

i tego właśnie szukamy
ΔV = 20
u = 0,3
Δt = 20/0,3 = 66⅔ s