Samochód mamy jacka ma wymiary :długość 4315 mm , szerokość 1695 mm , wysokość 1390 mm . mama postanowiła wyrementować garaż na działce .Remont ma polegać na położeniu terakoty na podłodze, glazury na ścianach do wysokości równej wysokosci samochodu , a pozostałą część ścian wewnątrz garażu i spadzisty sufit trzeba pomalować dwa razy farbą emulsyjną .oszacuj , ile będzie kosztował materiał na ten remont , jeżeli :
1m²terakoty kosztyje 35 zł
1m² glazury kosztuje 28 zł
1l farby emulsyjnej kosztuje 4,60 zł i wystarczy na pomalowanie okoł 7,5 m²
wymiary garażu :
długość : 4,50m
szerokość : 3,70 m
wysokość : 2,70 m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T15:44:30+01:00
4,5m × 3,7m = 16,65m² - ile potrzeba terakoty
1390mm = 1,39 m ≈ 1,4m
2(1,4m × 4,5m) + 2(1,4m × 3,7m) ≈ 2×6,3m² + 2×5,18m² ≈ 12,6m²+ 10,36m²≈22,96m²≈23m² - ile potrzeba glazury
2,7m - 1,39m= 1,31m
2(1,31m × 4,5m) + 2(1,31m × 3,7m) + 4,5m×3,7m = 2×5,895m² + 2×4,847m² + 16,65m² = 11,79m² + 9,694m²+ 16,65m²=38,134m²
-ile potrzeba farby
16,65×35zł + 23×28 +4,6zł(38,134 ÷ 7,5)≈582,75zł + 644zł + 23,46zł≈ 1250,21zł

Odp. Materiał na ten remont będzie kosztował ok 1250,21zł

* tam jest podane w przybliżeniu w ostatnim działaniu ponieważ zostały użyte wyniki również podane w przybliżeniu
3 2 3