Odpowiedzi

2009-12-16T17:23:03+01:00
Możesz opisać np Piramidę Cheopsa:
Piramida Cheopsa-egipska piramida, znajdująca się w Gizie nieopodal Kairu, wzniesiona ok. 2560 r. p.n.e. prawdopodobnie wg projektu Hemona, będąca częścią nekropolii memfickiej.
Piramida Cheopsa oraz stojące obok niej piramidy Chefrena i Mykerinosa to najbardziej znany zespół piramid. Obok piramidy Chefrena postawiono monumentalny pomnik Sfinksa. Największa z piramid, piramida Cheopsa, uznana została przez starożytnych Greków za jeden z Siedmiu Cudów Świata.Postawiona została na sztucznie wyrównanym terenie (zmierzone różnice poziomu wynoszą do 2,0 cm). Piramida zorientowana jest zgodnie z kierunkami świata. Boki jej są zwrócone dokładnie na północ, południe, wschód i zachód. Wielkie bloki kamienne, ważące po 2,5 tony (największe nawet około 15,0 t), zostały ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z ponad 2,3 mln takich bloków. Obłożona delikatnym wapieniem z Tury. Z obudowy tej pozostały jedynie fragmenty w jej najniższych warstwach. Ścięty wierzchołek piramidy spowodował, że jej wysokość zmalała do około 137,0 m.
Wymiary po wybudowaniu:
-wysokość do wierzchołka – 146,72 m
-długości boków:
zachodni – 230 m 35,9 cm
wschodni – 230 m 39,2 cm
północny – 230 m 25,5 cm
południowy – 230 m 45,3 cm
kąt nachylenia ścian bocznych – 51°52'
Ja niedawno to pisałem i dostałem za to 5