1. Piłka futbolowa o masie 0,4 kg porusza się z szybkością 5 m/s. Jaką siłą musi działać bramkarz, aby zatrzymać te piłkę na odcinku 20 cm. Siły tarcia piłki o rękawicę wynoszą 5N. W jakim czasie zostanie ona zatrzymana?

2. Sanki poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym przebyły w ciągu pierwszej sekundy drogę 2m. Oblicz:
A/ drogę w czwartej sekundzie,
B/ wartość prędkości w 4 sekundzie i po 4 sekundzie,
C/ czas na pokonanie drogi 18m i czas po którym prędkość osiągnie 16 m/s.

odpowiadajcie. xD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T07:55:10+01:00
Zad.1
Dane:
m=0,4 kg
v= 5 m/s
s=10 cm=0,1 m

Szukane:
Ek=?
F=?

Rozwiązanie:
Ek=mv²*½

Ek=0,4*25/2=0,2*25= 5 [J]

ΔEk=W
W=F*s
F=W/s
F=5/0,1 = 50 [N]

Odpowiedz: Energia kinetyczna piłki wynosi 5j, a bramkarz by zatrzymać tę piłkę musi działać z siłą 50N