Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T13:43:10+01:00
Tutaj masz rozwiązanie
http://zadane.pl/zadanie/212593
Pozdrawiam
2 4 2
2009-12-16T13:43:46+01:00
Bardzo wąskie rurki, których średnica jest rzędu 1 milimetra lub mniejsza, nazywamy włoskowatymi lub kapilarnymi (od łacińskiego słowa capillus - włos). Jeśli taką rurkę zanurzymy w cieczy, która ją zwilża (na przykład rurkę szklaną w wodzie), to tworzy się menisk wklęsły. Powstaje wtedy ciśnienie powierzchniowe, które powoduje podnoszenie się cieczy powyżej powierzchni swobodnej cieczy w danym
naczyniu (rysunek z lewej). Im mniejsza jest średnica naczynia tym wysokość na jaką podnosi się woda jest większa."

"Spoiwem wiążącym ze sobą cząsteczki, z których zbudowana jest materia są siły międzycząsteczkowe. Mają one naturę elektromagnetyczną, a ich podstawową cechą jest to, że ich oddziaływanie jest znaczące tylko na bardzo niewielkich odległościach, porównywalnych z wymiarami cząsteczek (to jest rzędu 10-10 m ). Siły oddziaływania międzycząsteczkowego wystepują w dwóch postaciach : jako siły przyciągania Fp i siły odpychania Fo.
Oddziaływania te prowadzą
do szeregu tzw zjawisk cząsteczkowych, z których najbardziej znane to zjawiska dyfuzji, osmozy, włoskowatości, napięcia powierzchniowego."
2 2 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T13:43:32+01:00
Zajmowanie przez większość cieczy wyższego poziomu w rurkach kapilarnych niż w rurkach szerokich
1 1 1