Odpowiedzi

2009-09-10T18:02:58+02:00
1. Wyjście Izraelitów z półwyspu Arabskiego do Mezopotami.
2. Powołanie Abrahama przez Boga w mieście Charan.
3. Wędrówka do Kanaan
4. Panowanie Izraela po śmierci Abrahama.
5. Wyjście Izraelitów do Egiptu w poszukiwaniu urodzajnych ziem.
6. Dostatnie życie Izraelitów za panowanie zarządcy Józefa.
7. Nałożenie na Izraelitów ciężkich obowiązków i uśmiercanie nowo narodzonych chłopców przez nowego Faraona.
8. Uratowanie Mojżesza przez córkę Faraona.
9. Wysłuchanie głosu Boga przez Mojżesza.
10. Zakaz opuszczania Egiptu przez Naród Wybrany.
11. Zesłanie przez Boga dziesięciu plag na Egipt.
12. Wyprowadzenie przez Mojżesza po 400 latacg potomków Abrahama z Egiptu.
13. Przejście przez Morze Czeewone i przeprawa przez pustynię.
14. Zawarcie przymierza na górze Synaj.
15. Dojście ludu wybranego do Ziemi Obiecanej.
16. Śmierć Mojżesza.