Odpowiedzi

2009-09-10T18:06:28+02:00
No tu możesz podać przykłady tj:
- Strony na godzinę
- Wyrazy na minutę
- Litery na sekundę

12 4 12
2009-09-10T18:07:06+02:00
Szybkość czytania to stosunek długości tekstu do jednostki czasu. Można ją wyrażać w dwojaki sposób. liczbą znaków pisarskich lub liczbą wyrazów przeczytanych w jednostce czasu. Żaden z tych sposobów nie jest w pełni zadowalający, ale względy praktyczne skłaniają do przyjęcia wyrazu jako jednostki.
8 4 8