Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-10T19:58:53+02:00
1 DZIEŃ wtorek
Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.

2 DZIEŃ środa
Przeprawa promowa Calais (Francja) - Dover (Wielka Brytania)
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania
LONDYN - London Eye (panorama Londynu), GREENWICH - Południk "0" (Obseratorium Królewskie)

3 DZIEŃ czwartek
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
BRIGHTON - Pawilon Królewski (przejście przez Pawilon z przewodnikiem audio w języku angielskim), akwarium, spacer po wybrzeżu, molo, powrót do Londynu.

4 DZIEŃ piątek
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
LONDYN/WESTMINSTER - spacer obok opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben'a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, przejście na Plac Piccadilly, Regent Street, Plac Trafalgar, następnie Galeria Narodowa, Kościół Św. Marcina

5 DZIEŃ sobota
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
WINDSOR/ETON - spacer po królewskim Windsorze, przejazd do Eton dwupokładowym autobusem z komentarzem w języku angielskim, przejazd obok ekskluzywnej szkoły, do której uczęszczali m.in. Książe William i Harry.
HAMPTOM COURT - zwiedzanie ogrodów oraz królewskiej rezydencji (pałacu Henryka VII), powrót do Londynu.

6 DZIEŃ niedziela
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
CANTERBURY - spacer po jednym z najstarszych miast Anglii, zwiedzanie Katedry Canterbury - najważniejszej świątyni kościoła anglikańskiego, Muzeum Canterbury Tales (intrygujące opowieści kanterberyjskie pielgrzymów prowadzone w języku angielskim), powrót do Londynu.

7 DZIEŃ poniedziałek
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
CAMBRIDGE - spacer po miasteczku uniwersyteckim z przewodnikiem anglojęzycznym, przejście przez King's Parade obok King's College i Round Church, powrót do Londynu.

8 DZIEŃ wtorek
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
LONDYN - spacer południowym brzegiem Tamizy, przejście obok Galerii Tate Modern, Shakespeare's Globe - zwiedzanie z przewodnikiem anglojęzycznym, Most Millenijny, rejs statkiem po Tamizie.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Prezprawa promowa Dover (Wielka Brytania) - Calais (Francja)

9 DZIEŃ środa
Przyjazd do Polski

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Co zabrać:

Upewnij się przed wyjazdem, że posiadasz w bagażu:
- paszport (ważny na 6 miesięcy od daty powrotu) lub dowód osobisty,
- kieszonkowe (sugerujemy ok. 7, 8 GBP na dzień),
- mały podręczny plecak,
- wygodne buty,
- ciepły sweter i kurtkę przeciwdeszczową,
- nakrycie głowy,
- ręcznik i kosmetyki,
- adaptor do kontaktów,
- napoje i kanapki na drogę (plus ok. 50 PLN na obiad przed granicą polsko - niemiecką oraz śniadanie w drodze powrotnej),
- małą poduszkę i kapcie na podróż autokarem,
- aparat fotograficzny,

-----------------------------------------------------------------------
DAY 1 Tuesday
The collection, visit by decomposition, a night ride through Germany, Holland, Belgium to France.

DAY 2 Wednesday
Ferry Calais (France) - Dover (United Kingdom)
Language exercises during the tour
LONDON - London Eye (panorama of London), GREENWICH - Struve "0" (Obseratorium Royal)

DAY 3 Thursday
Language exercises during the tour.
BRIGHTON - The Royal Pavilion (Pavilion of the transition by an audio guide in English), an aquarium, a walk along the shore, pier, returning to London.

DAY 4 Friday
Language exercises during the tour.
LONDON / WESTMINSTER - walk beside Westminster Abbey, the buildings of Parliament, Big Ben, St. Park. James, Buckingham Palace, the transition to Children's Piccadilly, Regent Street, Trafalgar Square, then the National Gallery, St.. Martin

DAY 5 Saturday
Language exercises during the tour.
WINDSOR / ETON - walk through the Royal Windsor, Eton dwupokładowym transfer to a bus with commentary in English, ride alongside exclusive school which they attended, inter alia, Prince William and Harry.
Hamptom COURT - tour the gardens and the royal residence (the palace of Henry VII), returning to London.

Day 6 Sunday
Language exercises during the tour.
CANTERBURY - walk in one of the oldest cities in England, tour of Canterbury Cathedral - the most important church of the Anglican Church, the Museum of Canterbury Tales (Canterbury pilgrims intriguing tale conducted in English), returning to London.

DAY 7 Monday
Language exercises during the tour.
CAMBRIDGE - walk around campus with an English speaking guide, go through the King's Parade next to King's College, and the Round Church, returning to London.

Day 8 Tuesday
Language exercises during the tour.
LONDON - walk south bank of the Thames, crossing next to the Tate Modern Gallery, Shakespeare's Globe - English-language guided tours, bridge Millenijny, cruise on the Thames.
Trip to Polish in the afternoon.
Prezprawa ferry to Dover (UK) - Calais (France)

Day 9 Wednesday
Arrival in Polish

Specific points in the program may be transferred or changed.

Things to know:

Make sure before you leave that you have in your luggage:
- Passport (valid for 6 months from the date of return) or ID card
- Pocket money (we suggest around 7, 8 GBP per day)
- Handy little backpack,
- Comfortable shoes,
- A warm sweater and a raincoat,
- Headgear
- Towel and toiletries,
- Adapter to contact
- Soft drinks and sandwiches on the way (plus about 50 PLN for dinner before the Polish border - German and breakfast on the way back),
- A small pillow and slippers for the trip by coach,
- Camera,
2009-09-10T21:25:03+02:00