Zadanie jest dość długie (dużo przykładów) ale daję dużo punktów.. ;)
1. wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a). 2a-a
b). 3,5abc+0,7ab
c). ⅘xyz-0,8xz
d). 6x²b-3x
e).4m²n+10m
f). x²/2-x/2
g). 3a²/5+6a/5
h). 4ax-8ay-4az
i). 6ay-9by+12y
j). 12a²m+8am-20a
k). 5a²b-15ab²c+20aby
l). 12x²yz+18xy²-6x²

2. Oblicz jak najprościej, bez użycia kalkulatora :
a). 5,2²-0,2•5,2
b). 3,9²+3,9•0,02+3,9•0,08

• >> to oznacza razy ^^
za wszytskie rozwiązania baaardzo dzięuję;*

3

Odpowiedzi

2009-12-16T14:18:53+01:00
1.
a). 2a-a = a(2-1)
b). 3,5abc+0,7ab = 0,7ab(5c + 1)
c). ⅘xyz-0,8xz = 0,8xz(y - 1)
d). 6x²b-3x = 3x(2xb - 1)
e).4m²n+10m = 2m(2mn + 5)
f). x²/2-x/2 = ½ x (x-1)
g). 3a²/5+6a/5 = 3a/5 (a+2)
h). 4ax-8ay-4az = 4a (x-2y-z)
i). 6ay-9by+12y = 3y (2a-3b+4)
j). 12a²m+8am-20a = 4a (3am+2m-5)
k). 5a²b-15ab²c+20aby = 5ab (a-3bc+4y)
l). 12x²yz+18xy²-6x² = 6x (2xyz+3y²-x)

2.
a). 5,2²-0,2•5,2 = 5,2 (5,2-0,2) = 5,2×5 = 26
b). 3,9²+3,9•0,02+3,9•0,08 = 3,9 (3,9 + 0,02 + 0,08) = 3,9 × 4 = 15,6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T14:20:21+01:00
1.
a) a(2-1)
b) 3,5ab(c+2)
c)2/5xz(y-2)
d)3x(2xb-1)
e) 2m(2mn+5)
f)1/2x(x-1)
g) 3/5a(a+2)
h) 2a(2x-4y-2z)
i) 3y(2a-3b+4)
j) 4a(3am+2m-5)
k) 5ab(a-3bc+4y)
l) 6x(2xyz+3ykwadrat-x)

2.
a)5,2²-0,2•5,2=27,04-1,04=26
b)3,9²+3,9•0,02+3,9•0,08=15,6
2009-12-16T14:21:21+01:00
A[2-1]
ab[3,5c+0,7]
xz[⅘y-0,8]
x[6xb-3]
m[4mn+10]
x/2[x/2-1]
3a/5[a/1+3/1]
4a[x-2y-z]
3y[2a-3b+4y]
4a[3am+2m-5]
5ab[a-3bc+4y]
6x[2xyz+3y²-x]5,2²-0,2*5,2=27,04-1,04=26
3,9²+3,9*0,02+3,9*0,08=15,21+0,078+0,312=15,6