Odpowiedzi

2009-12-16T14:10:19+01:00
Wigilia z biskupem
Halina Ładoń
Od dwunastu już lat, samotni mieszkańcy gminy Klucze
spotykają się na wspólnej wigilii w szkolnej auli w Kluczach
z Księdzem Biskupem Adamem Śmigielskim Ordynariuszem
Diecezji Sosnowieckiej. Zawsze jest miło i serdecznie. Podczas
tegorocznej wigilii Ksiądz Biskup uhonorowany został tytułem
Honorowego Obywatela Gminy Klucze.
dział, że duchowni nie przyjmują
żadnych odznaczeń, ale
to wyróżnienie traktuje jako
dowód współpracy, a ponieważ
gmina ma w nazwie KLUCZE,
powiedział, że złoży ten medal
z Klucz u stóp Tego, który rodził
się w tajemnicy, aby wszystkim
pomógł otwierać bramy.
Ksiądz Biskup jest częstym
gościem w Gminie Klucze, przybywa
tu od wielu lat z okazji
różnych uroczystości, również
z okazji rozgrywek piłkarskich
organizowanych przez służby
liturgiczne.
Ksiądz Biskup wiele mówił
o znaczeniu Świąt Bożego
Narodzenia, ale również o tym
jak należy tajemnicę narodzin
Jezusa odczytywać “...Jezus
przychodzi do nas i uczy nas
miłować się wzajemnie. Tyle
widzimy zła, które jest powielane,
a On przychodzi do nas, aby
nam powiedzieć, że zło należy
zwyciężać dobrem. Przyjeżdżam
do gminy Klucze tyle razy, aby
połamać się opłatkiem, bo
właśnie tu jest ten dom chleba
- Betlejem. Betlejem to miłość.
Życzę więc mieszkańcom gminy
Klucze, aby ta naczelna wartość
stała się fundamentem, aby Boże
Narodzenie trwało w gminie
cały rok”.
Łamanie się opłatkiem wszystkich
z wszystkimi było okazją do
złożenia sobie życzeń, ale również
wymiany kilku zdań.
Spotkanie wigilijne w Kluczach
jest też okazją do złożenia
życzeń imieninowych i urodzinowych
Księdzu Biskupowi. Po
życzeniach wszyscy zebrani
na kolacji wigilijnej odśpiewali
więc dostojnemu Solenizantowi
– 100 lat.
Oprawę artystyczną uroczystości
stanowił występ zespołu arabeska
<ja to miałam ii odstałam 5+ boa akapitow nie mialam>