1.Oblicz natężenia prądów płynących przez odbiorniki o oporach: R₁ = 20 Ohmów, R₂ = 0,2 k Ohmow R₃ = 0,1 M Ohmów, jeśli spadki napięcia na nich wynoszą odpowiednio: U₁ = 20 mV, U₂= 100 V, U₃ = 200 V
2.który z przewodów ma większą rezystencje: przewód wykonany z konstantanu o polu przekroju 1,5 mm² i o długości 10 m czy żelazny o polu przekroju 0,5 mm² i o długości 50m?
szybko plz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T15:27:02+01:00
1.
I1=U1/R1=20mV/20Ω=1mA
0,2kΩ=200Ω
I2=U2/R2=100V/200Ω=0,5A
0,1MΩ=100000Ω
I3=U3/R3=200V/100000Ω=0,002A=2mA
2.
konstantan - ρ=0,45*10^6 Ω*m
s=1,5mm²=1,5*10^-6 m²
l-10m
R=ρ*l/s=0,45*10^-6 *10/1,5*10^-6=3Ω
żelazo - ρ=10*10^-8 Ω*m
s=0,5mm²=0,5*10^-6 m²
l=50m
R=10*10^-8 *50/0,5*10^-6=10Ω