Podane niżej zdania opisują pracę i życie rolników w śrendniowieczu.Pod każdym z nich napisz zdanie odnoszące się do XIX stulecia.

a) Użyźnianie gleby. Aby gleba nie stała się jałowa , stosowano trójpolówkę, czyli co roku trzecią część pozostawiano jako ugór.
XIX w. __________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________

b) Orka.Glebę orano za pomocą radła, które zazwyczaj ciągnięte przez woły.
XIXw.________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________

c ) Siew. Zboże wysiewano ręcznie z płachty przewieszonej przez ramię.
XIX w. ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________

d) Żniwa. Zboże ścinano za pomocą sierpów wiązano w snopy , a następnie zwożono do stodoły , gdzie wymłócano je cepami.
XIX w. ___________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________

e) Ziemia. Pola,które chłopi uprawiali , były własnością dziedziców.Za prawo ich użytkowania musieli odrabiać pańszczyznę , czyli pracować określoną liczbę dni na folwarku pana.
XIX w. ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________

1

Odpowiedzi

2009-12-16T15:08:40+01:00
1. W XIX w. nie stosowano już trójpolówki tylko płodozmian.
2. Ziemię orano stalowym pługiem ciągniętym przez konie.
3. WXIX w. zaczęto używać pierwszych prymitywnych siewników ciągniętych przez konie.
4. Zborze ścinano za pomocą kos i młucono na młucarniach.
5. W XIX w. nie było pańszczyzn tylko uwłaszczenie.

Myślę że pomogłam ;)
1 5 1