1. Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników.
a) 3x+2y = 13
2x+y = 11


b) 5x+3y = 0
-x-2y = 7


c) 3u+2v = 2
5u+4v = 6


Odpowiedzi do każdego zadania : a) x = 9 i y = -7
teraz do b) x = 3 i y = -5 i do c ) u = -2 i v = 4

Potrzebuje wyliczeń do tego i zrobienie do tych wyników a te zadania są razem połączone dwa.
Dzięki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T14:56:48+01:00
A)3x+2y = 13
2x+y = 11 mnożymy razy -2
3x+2y=13
-4x-2y=-22dodajemy
-x=-9
x=9
2*9+y=11
x=9
y=-7
B)
5x+3y = 0
-x-2y = 7 mnożymy razy 5
5x+3y=0
-5x-10y=35 dodajemy
-7y=35
y=-5
-x-2*(-5)=7
y=-5
-x=-3
y=-5
x=3
c) 3u+2v = 2 mnozymy razy -2
5u+4v = 6
-6u-4v=-4
5u+4v = 6 dodajemy
-u=2
u=-2
3*(-2)+2v=2
u=-2
2v=8
u=-2
v=4