Odpowiedzi

2009-12-16T14:53:53+01:00
Kozacy -była to grupa społeczna zamieszkująca Ukrainę i południowo-wschodnią Rosję.
Główną przyczyną było to, iż Kozacy domagali się zwiększenia rejestru kozackiego.

Mam nadzieję, że pomogłem :)