Zad.14 str. 83 podręcznik matematyka z plusem2
Z prostokątnego arkusza kartonu o wymiarach 20X10 odcinamy w rogach cztery jednakowe kwadraty o boku x i składamy pudełko.
a) Zapisz w postaci sumy algebraicznej wzór na objętość pudełka.
b) Oblicz tę objętość dla x=2 i dla x=4.
c) Oblicz wartość otrzymanej sumy algebraicznej dla x=5. Zinterpretuj wynik.
Z góry dziękuje ;***

1

Odpowiedzi

2009-12-16T15:18:01+01:00
A)pole spodu wynosi
(20-2x)(10-2x)=200-40x-20x+4x²=200-60x+4x²
V=x*(200-60x+4x²)=200x-60x²+4x³ <---to jest wzór
B)x=2
V=200*2-60*2²+4*2³=400-240+32=192
x=4
V=200*4-60*4²+4*4³=800-960+256=96
c)x=5
V=200*5-60*5²+4*5³=1000-1500+500=0
Otrzymujemy wynik o gdyż po odjęciu od 10 2 razy 5 otrzymujemy 0 czyli nie możemy zbudować pudełka gdyż nadal mamy prostokąt a dokładniej kwadrat
16 4 16