Odpowiedzi

2009-12-16T15:06:29+01:00
1.Czaszka:
a. Kości Twarde:
- Kość Czołowa (Czoło)
- Kości Ciemieniowe (Boki i Sklepienie)
- 2xKość Skroniowa (Wokół uszu)
- Kość Potyliczna (Tył i Podstawa Czaszki)
- Kość Sitowa (Jama Nosowa)
- Kość Klinowa (Podstawa Czaszki)

b. Kości Twarzy:
- Lemiesz
- Żuchwa
- Kości Nosowe
- Szczęka (Dolna i Górna)
- Kości Policzkowe(Jarzmowe)
- Zęby
- Oczodoły
- Kość Skroniowa

2. Kościec Osiowy:
a. Kręgi:
- Szyjne(7)
- Piersiowe(12)
- Lędźwiowe(5)
- Krzyżowy(5)
- Kość Ogonowa(4-5)

b. Żebra (12 par):
- Żebra Prawdziwe(7)
- Żebra Rzekome (3)
- Żebra Wolne (2)

c. Mostek

3. Obręcz Kończyny Górnej
a. Obojczyk
b. Łopatka
c. Kończyna Górna
- Kość Ramienna
- Kość Łokciowa
- Kość Promieniowa
- Nadgarstek
- Śródręcze
- Paliczki

4. Obręcz Kończyny Dolnej
a. Miednica
- Kość Ogonowa
- Kość Łonowa
- Kość Kulszowa
- Kość Biodrowa

b. Kończyna Dolna
- Kość Udowa
- Rzepka
- Kość Piszczelowa
- Kość Strzałkowa
- Stęp
- Śródstopie
- Paliczki

Mam nadzieję, że pomogłem!^^
2009-12-16T15:30:53+01:00
Budowa i funkcje szkieletu.
Aparat ruchu człowieka składa się z:
a) Szkieletu – bierna część
b) Mięśnie – czynna część
Funkcje szkieletu:
· Stanowi rusztowanie ciała
· Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umożliwia poruszanie
· Chroni narządy wewnętrzne
· Wytwarza krwinki – jest krwiotwórczy
Podział kości:
· Długie (kość udowa, ramieniowa, obojczyk)
· Płaskie (kości biodrowe, mózgoczaszki, łopatki)
· Krótkie (nadgarstka, stępu)
· Różnokształtne (żuchwa, rzepka, kręgi, kość piętowa, gnykowa)
Połączenia kości:
· Ścisłe – połączenia nieruchome (np. szwy w czaszce, spojenie łonowe, żebra z mostkiem przy pomocy chrząstek)
· Stawy: – połączenia ruchome
o Kulowy (staw biodrowy, barkowy)
o Zawiasowy (staw łokciowy, kolanowy)
o Obrotowy (połączenie I kręgu z II kręgiem)
o Siodełkowy umożliwia ruch w dwóch płaszczyznach (staw śródręczny kciuka)
Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstkami szklistymi. Staw otoczony jest torebką stawową zbudowaną z wiązadeł. Do wnętrza stawu wydzielana jest maż stawowa.
Szkielet:
Osiowy:
· Czaszka
· Kręgosłup
· Klatka piersiowa
Kończyn:
· Szkielet obręczy kończyny
· Szkielet kończyny wolnej
Kości czaszki:
1. Mózgoczaszka – kość potyliczna – zawiera otwór wielki czaszki i dwa kłykcie potyliczne, dwie kości ciemieniowe, dwie kości skroniowe, kość czołową i kość klinową.
2. Trzewioczaszka – zawiera dwie kości nosowe, dwie kości łzowe, dwie kości jarzmowe, dwie kości podniebienne, szczękę, żuchwę, kość sitową – tworzy ona wewnętrzną ścianę nosa i przegrodę nosową.
2 1 2