Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-10T18:49:47+02:00
"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający. (...)
Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaszczać jego honorowi lub dobremu imieniu. (...)
Każdy człowiek, zarówno sam jak i w zespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania.
Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej n stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. (...)
Celem nauczania jest pełen rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. (...)