Odpowiedzi

2009-12-16T15:15:23+01:00
Trójprzymierze:

Pierwszym sojuszem było tajne przymierze obronne zawarte między Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami, jeszcze w czasach Bismarcka. Bismarck obsesyjnie obawiał się kontaktów francusko-rosyjskich i groźby wojny na dwa fronty, zabiegał o przyłączenie do przymierza Rosji, lecz konflikt bałkański (Rosja konta Austria) przeszkodził tej polityce.

! Podczas wojny blok Trójprzymierza (inny skład od pierwotnego) nazywano państwami centralnymi: Niemcy, Austro-Węgry i ich sojusznicy: Turcja, Bułgaria.Trójporozumienie - to trzy porozumienia polityczno-militarno-gospodarcze:

1893 r.- francusko-rosyjski traktat wojskowy - ochłodzenie stosunków między Niemcami a Rosją postanowiła wykorzystać Francja izolowana na scenie politycznej; związek między tymi różnymi państwami (czyli Francją i Rosją) wydawał się niemożliwy. Francja znów miała możliwość odzyskać utraconą w 1871 r. Alzację i Lotaryngię.

1904 r. - brytyjsko-francuskie porozumienie - Wielka Brytania z początku nie chciała się wiązać z Francją i Rosją, głównymi przeciwnikami w Azji (Persja) i Afryce (Egipt), dlatego w 1902 r. związała się z Japonią.
Incydent w Faszodzie nieomal nie doprowadził do wojny francusko-brytyjskiej. Francuzi uznali, że ich ekspansja kolonialna w Afryce Wschodniej osiągnęła swą granicę, dlatego w 1904 r. zawarto sojusz francusko-brytyjski nazywany "serdecznym porozumieniem" (fran. entente cordiale).
Kryzys marokański (1905-1906) był próbą porozumienia i w konsekwencji zacieśnił współpracę Francji i Wielkiej Brytanii. Kryzys ten dotyczył Maroka, który zgodnie z układem zaczęła opanowywać Francja, na co nie zgodzili się Niemcy (mieli tam swoje kolonie). Zwołana konferencja rozstrzygnęła sprawę na korzyść Francji. Konflikt między Niemcami a "resztą świata kolonialnego" pogłębiał się.

1907 r. - brytyjsko-rosyjskie porozumienie - osłabiona Rosja przestała zagrażać dalekowschodnim interesom Wielkiej Brytanii. Doprowadzona do porozumienie w sprawie Tybetu, Afganistanu i Persji, o które prowadziły rywalizację. Jednocześnie oba państwa zdały sobie sprawę, że ekspansja kolonialna Niemiec narusza interesy każdego z nich (przykładowo niemieckie projekty budowy linii kolejowej Berlin-Konstantynopol-Bagdad).


Trójporozumienie określany był jako państwa ENTENTY, z którym współdziałały również państwa stowarzyszone (np. USA).

3 3 3