Napisz wypracowanie/referat na wybrany temat:
1.Problemy polskiego rolnictwa.
2.Znaczenie rozwoju transportu w Polsce.
3.Atrakcyjność turystyczna Polski. - Walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.

Może być z neta, ale musi być opracowane fajnie :D
Przynajmniej na jedna strone A4. :P

:)

2

Odpowiedzi

2013-08-11T14:08:59+02:00
Wybieram pytanie numer:
3. Atrakcyjność turystyczna Polski - walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.

Człowiek od dawna wiedział, jakie konsekwencje niesie za sobą zakłócenie naturalnej równowagi w przyrodzie. Pragnął też zachować naturalne piękno i bogactwo otaczającego go świata dla następnych pokoleń. Najstarsze znane zarządzanie o ochronie przyrody ogłoszono w Chinach 3000 lat temu. W Polsce gdy panował król Bolesław Chrobry wprowadzono pierwsze ograniczenie w polowaniach na bobry. Król Władysław Jagiełło objął ochroną tura czyli przodka bydła domowego. Dla lepszej skuteczności ochrony przyrody, już pod koniec XlX wieku zakładano rezerwaty przyrody i parki narodowe. W 1872 roku powstał pierwszy na świecie park narodowy w Yellowstone w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce pierwszy założono w 1921 roku Białowieski Park Narodowy. Obecnie na terenie kraju znajdują się 23 parki narodowe oraz ponad 1000 mniejszych obszarów chronionych, zwanych rezerwatami. Objęcie ochroną danego terenu oznacza ograniczenie na nim działalności człowieka - nie wolno wycinać drzew, polować, zbierać grzybów, ziół, łupać skał itp. Zwierzęta i rośliny które są objęte ochroną gatunkową mogą być zdobywane do celów naukowych, dydaktycznych i hodowlanych tylko i wyłącznie na podstawie spacjalnych zezwoleń od Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Góry rozciągające się wzdłuż południowej granicy Polski dzielą się na dwa charakterystyczne masywy górskie: Karpaty i Sudety. W polskiej części Karpat rozróżnia się: w strefie zewnętrznej gór - Pogórze Karpackie, Beskidy Zachodnie i Bieszczady Zachodnie, natomiast w strefie wewnętrznej - Podhale z Pieninami i Tatry. W południowo-zachodniej części kraju leżą sudety z Przedgórzem Sudeckim oraz najważniejszym pasmem - Karkonoszami. Na Wyżynie Małopolskiej rozpościerają się najstarsze z polskich gór - Góry Świętokrzyskie.
Rośliny górskie przyzwyczaiły się do surowych warunków klimatycznych i odpowiednio przystosowały swoje kształty, rozmiary, budowę oraz sposób życia. Najbardziej charakterystyczne cechy tych roślin to karłowatość (niskopienność) i tworzenie gęstych kęp. Rośliny przylegają do gleby, płożą się lub przybierają kształty poduszkowate. Przykładem takiej rośliny jest goździk lodnikowy czy rojnik górski. Przystosowanie do trudnych warunków widoczne jest również w sposobie rozmnażania się roślin górskich - gatunki jednoroczne należą do rzadkości, najczęściej spotyka się tu rośliny wieloletnie.

liczę na naj, pozdrawiam, blackshooter:)
2 3 2
2013-08-11T14:28:58+02:00
     Wybieramm 2

     Transport w Polsce jest bardzo ważny.Polacy bez transportu nie mogli by żyć.Najbardziej znanym środkiem lokomocji jest samochód oraz pociąg.Jeżdzimy nimi na codzieć.W cłej polsce co druga rodzina ma samochód.Nasz kraj posiada wiele środków transportu takich jak statki transportowe i przewozowe(służące do przewozu ludzi i bagaży),metro,motory i wiele innych pojazdów.Statki najczęściej przewożą różne towary takie jak ropa do innych państw lub paliwo do innego statku który utknął na środku morza.Lecz pewnien wynalazca wynalazł statek przewozowy czyli służy do przewożenia ludzi na daną wyspę lub miejsce wraz z ich zwierzętami i bagarzami.
         Motory to są pojazdy mechaniczne przeznaczony do przejechani punkty od A do B.Te pojazdy są dosyć często spotykane u polsiej rodziny lecz nie są tak popularne jak samochody różnych marek.
           Istnieje jeszcze metro.Metro spotykamy najczęściej w iwelkich miastach ponieważ znajduje się ono pod ziemią.Jets to bardzo podobne do pociągów.
            A propo pociągów.Pociągi są to pojazdy(można tak powiedzieć)elektryczne ponieważ napędzane są przez prąd znajdujący się w liniach elektrycznych.Jest to bardzo popularny środek transportu jak i na wsi i w mieście.Zatrzymuje się on naa wskazanych stacjach.Jets to najbardziej opłacalny środek lokomocji ponieważ  bilet kosztuje pre groszy a nie jak w samochodzie sporo pieniędzy(ponieważ trzeba do niego kupić paliwo).
                Polacy bez tych srodków transporu mieli by barzo ciężko w życiu ponieważ musieliby wszędze chodzić na pieszo.Wniosek jest taki że środki lokomocji mają bardzo al e to bardzo ważne znaczenie w Polsce ale również na całym świecie.


liczę na naj pozdrawiam
radek200111
2 3 2