Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T15:13:22+01:00
Rośliny nagonasienne zwane również nagozalążkowymi to gromada roślin nasiennych . Występuje około 750 gatunków na całej kuli
ziemskiej .Są to rośliny drzewiaste , jedno lub dwupienne , zwykle o kwiatach rozdzielnopłciowych , wiatropylnych i bez okwiatu . Zalążki , a po ich zapłodnieniu nasiona , rozwijają się na powierzchni wolnych owocolistków , niczym nie osłonięte .Owoce nie tworzą się , gdyż owocolistki nie są zrośnięte w zalążnię . Niekiedy łupina nasienna mięśnieje albo obrasta nasienie mięsistą warstwą ( u cisowatych , jałowców ) . Owocolistki są zwykle zebrane w kwiatostany ( szyszki ) . Pręciki zebrane w kwiaty szyszkokształtne , kłosokształtne lub kotkowate. Nagonasienne pochodzą od pierwotnych paprotników , z którymi łączą je paprocie nasienne . Pojawiły sie w górnym dewonie . Panowały śród roślinności mezozoicznej.

Rośliny okrytonasienne ( okrytozalążkowe) - Angiospermae , to gromada roślin nasiennych . Zalążki zamknięte w zalążni
słupka , ich zapłodnienie odbywa się za pośrednictwem łagiewek pyłkowych , która przenosi do woreczka zalążkowego męskie komórki płciowe , po czym zalążek przekształca się w niesienie , a zalążnia w owoc . Okrytozalążkowe wykazują większą sprawność czynności życiowych i większą zdolność przystosowawczą niż nagozalążkowe . W wiązkach przewodzących występują naczynia , które przewodzą wodę szybciej niż cewki nagozalążkowych . Dzięki temu okrytozalążkowe już od kredy górnej przeważają we wszystkich siedliskach lądowych całej kuli ziemskiej . Ich przodkami były prawdopodobnie paprocie nasienne . Obecnie są najliczniejszą grupą , liczącą ponad 250 tysięcy gatunków . Rośliny okrytozalążkowe dzieli się na dwie klasy : dwuliścienne i jednoliścienne .
4 2 4
2009-12-16T15:17:27+01:00
Okrytonasienne to rośliny kwiatowe, których zalążki (a więc i nasiona) tworzą się wewnątrz specjalnej zalążni, utworzonej ze zrośniętych owocolistków słupka stanowiącego żeński organ rozrodczy . W przypadku roślin nagonasiennych zalążki są umieszczone na powierzchni odkrytych owocolistków - tzw. łusek nasiennych. Z zalążków powstają nasiona, z zalążni zaś - owoce.

do roślin okrytonasiennych zaliczamy:
- wszystkie drzewa liściaste
- trawy

do roślin nagonasiennych zaliczamy:
- drzewa iglaste
3 4 3