Zad.1
a.) 2√5+3√5=
b.) 3√7 * 8=
c.) 6√5 * ½√5=
d.) (2√3)²=
e.) (2√6 / 3)³=
f.) 3√3 + 0,5√3 / 5=
g.) 5 ³√ 7=
h.) 2 ³√10- ³√-10=
i.) (2 ³√-5)³=

Zad.2
a.) √2 * √4½=
b.) √2⅔ : √⅔=
c.) √6,4 : √10=
d.) ³√10 * ³√0,1=
e.) ³√2⅔ * ³√¹/₉=
f.) ³√2,7/³√100=
g.) ³√-9 * ³√3=
h.) ₃√2,7/³√100=
i.) ³√-0,5 * ³√4 /₃√16=


Błagam zróbcie mi to szybko bo dostene 1 ;((

2

Odpowiedzi

2009-09-11T14:27:17+02:00
A.) 2√5+3√5=5√5
b.) 3√7 * 8=24√7
c.) 6√5 * ½√5=3*(√5)²=25
d.) (2√3)²=4*3=12
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-11T14:35:22+02:00
Zad1
a.) 2√5+3√5=5√5
b.) 3√7 * 8=24√7
c.) 6√5 * ½√5=15
d.) (2√3)²=12
e.) (2√6 / 3)³=48√6 / 27
f.) 3√3 + 0,5√3 / 5=3,1√5

Zad.2
a.) √2 * √4½=√2*4½=√9=3
b.) √2⅔ : √⅔=√4=2
c.) √6,4 : √10=√0,64=0,8
d.) ³√10 * ³√0,1=1
e.) ³√2⅔ * ³√¹/₉=³√24=2 ³√3
f.) ³√2,7/³√100=³√0,027=0,3
g.) ³√-9 * ³√3=³√-27=-3
h.) ₃√2,7/³√100=³√0,027=0,3
i.) ³√-0,5 * ³√4 /₃√16=³√-2 / ³√16=³√-⅛=-½