1.Suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych wynosi 4044.Znajdź te liczby.Proszę o obliczenia,mam odpowiedź ale bez obliczeń.
2.Za dwa grejfruty i 6 owoców kiwi zapłacono 4,50 zł.Cena jednego grejfruta była 1,5 razy wyższa od ceny owocu kiwi.Ile kosztował 1 grejfrut,a ile 1 owoc kiwi.Proszę o rozwiązanie z x.

3

Odpowiedzi

2009-12-16T15:20:59+01:00
1.
x+x+2+x+4=4044
3x+6=4044
3x=4038
x=1346

te liczby to 1346, 1348, 1350

2.
2x+6y=4,5
x=1,5y
9y=4,5
y=0,5
x=0,75
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T15:22:57+01:00
1.Suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych wynosi 4044.Znajdź te liczby.
I liczba x
II liczba x+2
III liczba x+4
suma 4044
x+x+2+x+4=4044
3x=4044-6
3x=4038 |:3
x=1346
I liczba 1346
II liczba 1346+2=1348
III liczba 1346+4=1350
2.Za dwa grejfruty i 6 owoców kiwi zapłacono 4,50 zł.Cena jednego grejfruta była 1,5 razy wyższa od ceny owocu kiwi.Ile kosztował 1 grejfrut,a ile 1 owoc kiwi.
1 grejfrut 1,5x
1 kiwi x
1,5x*2+6x=4,5
9x=4,5 |:9
x=0,5
1 grejfrut 1,5*0,5zł=0,75zł
1 kiwi 0,5zł
10 4 10
2009-12-16T15:23:43+01:00
A)x+x+2+x+4=4044
3x=4038
x=1346
Liczby te to 1346,1348,1350
B)
grejfrut to x , a kiwi y
2x+6y=4,5
x=1,5y
2*1,5y+6y=4,5
9y=4,5
y=0,5
x=1,5*0,5=0,75
1 2 1