Odpowiedzi

2009-12-16T15:45:58+01:00
1.Z greckiego rhythmós = miarowy przebieg.
2.Źródłem rytmu jest muzyka. Każda melodia posiada swój rytm.
3.Wiele hipotez wywodziło muzykę poprzez wiedzę naukową, obserwacje przyrody i zjawisk społecznych oraz logicznym wywodem - ukazywały różne, czasami odległe od siebie źródła muzyki.
4.Taniec jest układem rytmicznych ruchów i gestów człowieka, akcenty natomiast podkreślają wyraziście jakieś dźwięk.
5.Przedłużenie mocnego akcentu na słabą część taktu poprzez wydłużenie nieakcentowanej nuty.