Prosze o pomoc w rozwiazaniu:

1.Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0.25 mola miedzi jeżeli powstaje tlenek miedzi (II)CuO?

2.Reakcja przebiega według równania:
2 Cu2O + C ---> 4Cu +CO2
Obliczyć,ile moli miedzi powstało w reakcji,jeżeli równocześnie otrzymano 11g dwutlenku węgla.

3.Ile gramów dwutlenku siarki SO2 powstanie w reakcji z 4 molami tlenu cząsteczkowego?

4.Reakcja przebiega według równania:
Al2O3 + 3H2 ---> 2Al + 3H2O
Obliczyć, ile gramów glinu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 0.6 mola wody.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T16:23:38+01:00
1.
2Cu + O₂ → 2CuO
0,25mola---x g
2 mole -----32 g

x = 32 * 0,25 : 2 = 4g

2.
2Cu₂O + C → 4Cu + CO₂
x mol----11 g
4 mole---44 g
x = 4 * 11 : 44 = 1mol

3.
S + O₂ → SO₂
4 mole----x g
1 mol-----64 g
x = 64 * 4 : 1 = 256g

4.
Al₂O₃ + 3H₂ → 2Al + 3H₂O
x g ---- 0,6 mola
54 g ----3 mole
x = 54 * 0,6 : 3 = 10,8g4 3 4