Odpowiedzi

2009-12-16T15:35:53+01:00
Drzewo (przy założeniu że rośnie idealnie prostopadle do ziemi), cień i odcinek łączący czubek drzewa z końcem cienia tworzą trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 12 i 25 [m]. Z tego wynika że tangens kąta opadu promieni słonecznych na ziemie wynosi 12/25 = 0,48.

tgα = 0,48
arctg(0,48) = α
α = 25°38'28''