Potrzebuję przetłumaczyć tekst na angielski. Pilne.

Film stars are everyone's favourite subject. People love to talk about what they're wearing, who they're dating, and how much money they make. But have you ever wondered about what they eat?
Chefs and caterers on film sets have and answers. 'Every actor has different eating habits', says chef John Sharp. 'Some stars love meat, while others are strick vegetarians who don't eat meat, eggs, or fish, while others are constantly on a diet and eat only healthy foods'.
Ninety-nine per cent of the time, actresses are on a diet and insist on eating only low-fat foods. During the filming of Now and Then, Demi Moore ate nothing but Basmati rice, steamed baby spinach, green beans with lemon, and turkey sandwiches on wholemeal bread. During the filming of Twister, Helen Hunt only ate low-calorie foods, including poached eggs, dry toast, and steamed brown rice with vegetables.
Other stars love to eat junk food, and never count calories during their meals. Eddie Murphy's favourite food is Kentucky Fried Chicken. Whoopi Goldberg doesn't worry about how healthy her diet is, and loves fatty bacon sandwiches with lettuce, mayonnaise and lots of butter.
One thing for sure is that cooking for the stars is never easy, because they are often fussy eaters. 'They want food fixed exactly the way they like it and always have something to complain about', says caterer Susan Tate. Bill Marray won't eat watermelon with seeds in it, and Mickey Rourke insists on freshly-squeezed carrot juice twice a day, but he won't drink it if it sits for more than six minutes.
Cooking for the stars is hard work, but few of these caterers ever think about changing jobs. 'I love my work', says Susan Tate. ' Where else can I see what Michelle Pfeiffer eats for breakfast or what Al Pacino has for a snack'?

3

Odpowiedzi

2009-12-16T15:31:55+01:00
Na angielski to masz już sam przetłumaczony!
Nie wiem o co ci biega:D
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T15:34:01+01:00
Gwiazdy filmu są lubianego przedmiotu. Ludzie lubią rozmawiać o tym, co masz na sobie, kim jesteś na randki, i jak dużo pieniędzy zrobić. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co jedzą?
Kucharzy i gastronomów na zbiorach filmowych i odpowiedzi. "Każdy aktor ma inne nawyki żywieniowe", mówi szef kuchni John Sharp. "Niektóre gwiazdy miłości mięsa, podczas gdy inne są wegetarianami Strick, którzy nie jedzą mięsa, jaj, ryb, podczas gdy inne są stale na diecie i jeść tylko zdrową żywność.
Dziewięćdziesiąt dziewięć procent czasu, aktorki są na diecie i domagać się jedzenia tylko low-fat foods. Podczas kręcenia "Now and Then, Demi Moore jedli tylko ryż basmati,parzony szpinak dziecka, zielony groszek z cytryną i kanapki z indyka na chleb razowy. Podczas filmowania Twister, Helen Hunt tylko jadł niskiej kaloryczności żywności, w tym gotowany jajka, tosty suche i popłynął brązowy ryż z warzywami.
Inne gwiazdki uwielbiają jeść fast-food, a nie liczyć kalorii podczas posiłków. Ulubiona potrawa Eddie Murphy jest Kentucky Fried Chicken. Whoopi Goldberg nie martwić się o stan zdrowia jej dieta jest i kocha tłuszczowych kanapki boczku z sałatą, majonezem i partii masła.
Jedno na pewno jest to, że gotowanie dla gwiazd nigdy nie jest łatwe, ponieważ są one często kapryśny zjadacze. "Oni chcą żywności ustalone dokładnie tak lubią i zawsze mają coś narzekać, mówi żywieniowiec Susan Tate. Bill Marray nie będzie jadł arbuza z nasion, a Mickey Rourke nalega na świeżo wyciskanego soku z marchwi dwa razy dziennie, ale nie pić, jeżeli to siedzi dłużej niż sześć minut.
Gotowanie dla gwiazd jest ciężka praca, ale niewiele z tych zakładów żywienia kiedykolwiek myśleć o zmianie pracy. "Kocham moją pracę", mówi Susan Tate. "Jeśli jeszcze mogę zobaczyć, co Michelle Pfeiffer zjada na śniadanie czy Al Pacino, co ma na przekąskę?

Angielski? Z anglika na polaka czy jak???
2009-12-16T15:49:26+01:00
Gwiazdy filmowe są dla wszystkich ulubionym obrazem. Ludzie kochają rozmawiać o tym jak są ubrani, z kim mięli randkę i ile pieniędzy posiadają. Ale czy kiedyś myślałeś o tym co oni jedzą? Chefs


Gwiazdy filmowe są dla wszystkich ulubionym przedmiotem (obrazem). Ludzie lubią rozmawiać o tym, co na sobie mają, z kim się umawiają na randki i ile mają pieniędzy. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co jedzą?
Kucharzy i gastronomów na zbiorach filmowych i odpowiedzi. "Każdy aktor ma inne nawyki żywieniowe", mówi szef kuchni John Sharp. "Niektóre gwiazdy uwielbiają mięso, podczas gdy inne są wegetarianami, są również tacy, którzy nie jedzą mięsa, jaj, ryb, podczas gdy inne są stale na diecie i jedzą tylko zdrową żywność.
99% czasu aktorki są na diecie i domagają się jedzenia tylko niskokaloryczne jedzenie. Podczas kręcenia "Now and Then", Demi Moore nie jadła niczego, prócz ryżu basmati, parzonego szpinaku dla dziecka, zielonego groszku z cytryną i kanapek z indyka na chleb razowy. Podczas filmowania "Twister", Helen Hunt tylko jadła lekkie jedzenie, w tym gotowane jajka, suche tosty i brązowy ryż z warzywami.
Inne gwiazdki uwielbiają jeść fast-foody i nie liczą kalorii podczas posiłków. Ulubiona potrawa Eddiego Murphy jest KFC(restauracja). Whoopi Goldberg nie przejmuje się o stanem zdrowia i jej dieta jest bardzo kaloryczna- kocha tłusty boczek z sałatą i kanapką, majonezem i odrobiny masła.
Pewne jest, że gotowanie dla gwiazd nigdy nie jest łatwe, ponieważ są one często kapryśni. "Oni chcą żywności ustalonej, dokładnie takiej jaką lubią i zawsze muszą na coś narzekać, mówi żywieniowiec Susan Tate. Bill Marray nie jadł arbuza, a Mickey Rourke nalega na świeżo wyciskany sok z marchwi dwa razy dziennie, ale nie pije, jeżeli siedzi dłużej niż sześć minut.
Gotowanie dla gwiazd jest ciężką praca, ale niewiele z tych zakładów żywienia kiedykolwiek myśli o zmianie pracy. "Kocham moją pracę", mówi Susan Tate. "Jeśli jeszcze mogę zobaczyć, co Michelle Pfeiffer zjada na śniadanie czy Al Pacino, co ma na przekąskę?